Mirë se vini në shërbimin online Aplikacioni për dorëzimin e Kuponëve Fiskal


Të nderuar qytetarë,

Për të qenë pjesë e kampanjës për rimbursim nga grumbullimi i kuponëve fiskal, duhet të kryhet Aplikimi përmes ueb-aplikacionit i çdo qytetari i cili dëshiron të merrë pjesë, duke plotësuar të dhënat tuaja që kërkohen. Vetëm pasi të keni plotësuar të dhënat tuaja përmes këtij ueb-aplikacioni, do të ju gjenerohet Numri Potencial Fitues(NPF).

Informatat e përgjithshme lidhur me procedurat e aplikimit, tëreqjës së NPF dhe dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, mund t’i gjeni në Udhëzimin Administrativ MF-NR 01-2017, Shpjegimin Publik nr. 02/2017 dhe Udhëzuesi.

KUJDES! Ju lutemi që të vendosni të dhëna të sakta në aplikacion. Të dhënat duhet të jenë të njëjta me ato të vendosura brenda në pliko. Të dhënat të cilat i shënoni gjatë aplikimit si: emrin, mbiemrin, numrin personal, numrin e llogarisë bankare dhe emrin e bankës duhet të jenë të njëjta 100% me informatat e llogarisë tuaj bankare(emrin, mbiemrin, numrin personal, numrin e llogarisë bankare), në të kundërtën Administrata Tatimore e Kosovës nuk mbanë përgjegjësi për mos rimbursim të mjeteve në llogarinë tuaj. Gjithashtu nuk do të ju rimbursohen mjetet nëse llogaria juaj bankare është e mbyllur ose jo funksionale.

Dërgo kërkesen për rimbursim »


Duke procesuar. Ju lutem prisni...